Visitatie

Doen wij ons werk goed? Een belangrijke vraag! Iedere woningcorporatie laat dit elke vier jaar onderzoeken door een onafhankelijke organisatie. Dat wordt een visitatie genoemd.In 2019 heeft Woonforte een visitatie laten doen voor de periode 2014 tot en met 2018. De visitatiecommissie heeft veel documenten bestudeerd en met belanghouders gesproken. Wij laten u graag het oordeel van de visitatiecommissie zien:  

We zijn trots op het behaalde resultaat! Wij doen de juiste dingen en doen die goed. Belanghouders zijn tevreden en we staan er financieel sterk voor. Maar er zijn ook verbeterpunten, zoals onze keuzes en afwegingen beter uitleggen. Daar gaan we mee aan de slag.
In 2023 staat een nieuwe visitatie gepland voor de jaren 2019 tot en met 2022.

Wilt u meer weten? Lees dan het visitatierapport of bekijk de uitkomsten van de visitatie in de vorm van een infographic.