Organisatiestructuur

Wij vinden onze huurders en de organisaties waarmee wij samenwerken, heel belangrijk. Woonforte neemt u als uitgangspunt voor onze organisatie. Daarom staat u boven aan in ons organigram.

Hieronder ziet u per afdeling wie de manager daarvan bij Woonforte is. Dit is de formele structuur. In de praktijk werken we vooral als een netwerkorganisatie en werken we veel met multidisciplinaire teams en projectgroepen.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder van Woonforte is Monique Brewster.

Afdeling Wonen

De afdeling Wonen verzorgt de verhuur van de woningen, parkeerplekken, opslagruimtes en het bedrijfsonroerend goed. De Eerstelijns Service is het aanspreekpunt voor alle klanten en woningzoekenden. Het team Verhuur & Verkoop verzorgt de verhuur van de woningen aan de woningzoekenden die via Huren in Holland Rijnland een woning krijgen toegewezen. Zij behandelen ook de verkoop van woningen. Het team Sociaal Beheer houdt zich bezig met huurdersparticipatie, leefbaarheid van buurten en het oplossen van betalingsachterstanden. Ook vervullen zij de eigenaarsrol in VvE's. 

Manager Wonen /MT-lid Hans van Haastrecht
Teamleider Eerstelijns Service      Michaela de Jong
Teamleider Verhuur & Verkoop Paul van der Linden
Teamleider Sociaal Beheer  Annemiek Goudkade

Afdeling Vastgoed  

De afdeling Vastgoed bouwt, renoveert en onderhoudt de woningen van Woonforte. Het team Dagelijks Onderhoud verzorgt de reparatieverzoeken en het onderhoud bij woningmutaties. Het team Ontwikkeling verzorgt nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud. Het team Bedrijfsbureau en Inkoop verzorgt het contractbeheer en beheert de technische gegevens van ons bezit.

Manager Vastgoed / MT-lid Erwin van Rijnberk
Teamleider Onderhoud  Jan Hulsbergen
Team Ontwikkeling Zelfsturend team

Afdeling Strategie, Vastgoedsturing en Communicatie

De afdeling Strategie, Vastgoedsturing en Communicatie maakt het beleid voor Woonforte. Zij bepalen de samenstelling van de woningportefeuille, dus welke woningen gaan we verkopen, waar en welk type woningen gaan we nieuw bouwen, welke woningen moeten we renoveren en dergelijke. De afdeling verzorgt de communicatie voor en over Woonforte, en beheert de communicatiemiddelen zoals de website, digitale nieuwsbrief, de maandelijkse pagina in nieuwsbladen en perswoordvoering.

Manager Strategie, Vastgoedsturing en Communicatie / MT-lid Suzan Knipp     

Afdeling Financiën en Bedrijfsvoering

De afdeling Financiën houdt zich bezig met treasury, de boekhouding, de begroting, het jaarverslag, de managementrapportages en alle betalingen. De afdeling ICT en Faciliteiten zorgt ervoor dat iedereen zijn werk kan doen.

Manager Financiën en Bedrijfsvoering / MT-lid     Nico van Zutphen  
Teamleider Financiën    Theo Herr
Teamleider I&A en Faciliteiten     

Afdeling Control

De afdeling Control zorgt dat Woonforte compliant is. Ze controleert of alle werkprocessen naar behoren verlopen (en volgens de wettelijke regels).

Controller  Oscar Machielse 

Afdeling P&O

Deze afdeling houdt zich bezig met het personeelsbeleid en de uitvoering daarvan.

Senior P&O adviseur Sylvia Raben