Start verhuur houten woningen Zwammerdam

De nieuwe woningen in Zwammerdam zijn nul-op-de-meter en het zijn de eerste houten huurwoningen in Alphen aan den Rijn.

De in totaal vier houten eengezinswoningen zijn compact, geheel van hout, duurzaam en zeer energiezuinig. De all-electric-woningen hebben een centraal WTW- ventilatiesysteem voor een gezond leefklimaat en voor het koelen en verwarmen van de woningen. Op het dak liggen zonnepanelen. De energie die nodig is voor het opwarmen van de woning en het gebruik in de woning zit in een energiebundel. Deze voldoet inprincipe voor een gezin met twee volwassenen en een kind.

Het is bijzonder wonen in deze geheel houten nul-op-de-meterwoningen. Het is anders wonen dan in een reguliere huurwoning. Daarom krijgen de toekomstige huurders goede begeleiding en ontvangen ze uitgebreide informatie over de installaties en het leven in een houten woning.

Toewijzingsvoorwaarden

Alle geïnteresseerden moeten ingeschreven staan als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland. Alleen dan kunnen zij reageren op de woningadvertenties via de website van Huren in Holland Rijnland. Voorwaarde is dat het huishouden minimaal uit twee personen bestaat. Het gezamenlijke bruto huishoudinkomen mag minimaal € 34.575 en maximaal € 48.625 zijn.
De volgorde van toewijzen is:
1. Woningzoekenden die wonen en werken in Zwammerdam (volgens voorwaarden lokale binding).
2. Huurders die een woning van Woonforte leeg achterlaten.
3. Andere woningzoekenden op basis van inschrijfjaren bij Huren in Holland Rijnland.

Heeft u interesse? Zorg er dan voor dat het zoekprofiel op de website van Huren in Holland Rijnland goed staat en het inkomen juist is ingevuld. 

Wonen ‘met een energiebundel’ in een Nul op de Meter-woning

De huur bedraagt € 808,06 per maand. Naast de huur betalen de nieuwe huurders een energieprestatievergoeding (EPV) van € 103,00. Deze EPV wordt betaald aan de corporatie.
Het is een bijdrage voor de extra investeringen in duurzaam en energiezuinig wonen die de corporatie doet voor deze huurwoningen. Daar staat tegenover dat de woning in principe voldoende zelf opwekt voor het opwarmen en het gebruik in de woning. Dit is de zogenaamde ‘energiebundel’. Met als resultaat een zeer lage energierekening elke maand.

2 december 2022

Woningcrisis te lijf

Woonforte is en blijft bezig om de woningcrisis te lijf te gaan en meer woningzoekenden een passende woning te bieden. Het blijft een uitdaging om te zoeken naar alternatieve bouwvormen die sneller zijn maar ook minder stikstofuitstoot hebben. Door de samenwerking met Startblock BV hebben we een snelle stap kunnen maken. De nieuwe houten woningen in de Hellenbroeckstraat zijn duurzaam door het gebruik van hout. De stikstofuitstoot is zeer klein omdat de woningen geheel in de fabriek zijn gebouwd. Met dit eerste pilotproject staan de eerste vier houten huurwoningen binnen twee maanden kant-en-klaar in Zwammerdam. En dat is hard nodig in deze tijd van woningcrisis.