Schitterend en duurzaam, dat moet de flat Lange Diamant worden!

Huurders van de flat de Lange Diamant konden woensdagmiddag 24 april de plannen voor de nieuwe uitstraling van hun flat zien. Woonforte start in 2025 met een grote renovatie van de lange flat aan de Diamantstraat nrs. 156 - 490. Hier gaat de corporatie 166 appartementen verduurzamen tot aan de Standaard. Daarnaast krijgt de flat een enorme facelift waarmee deze klaar is voor een duurzame toekomst.

Tijdens de Entreemiddag in de flat bekeken de huurders de artist impressies van de facelift. Een team van medewerkers van de corporatie en van projectbureau Twinstone beantwoordden samen met leden van de klankbordgroep de vragen van huurders. De reacties waren positief. De komende maanden gaat de corporatie over de plannen en de voortgang verder in gesprek met de huurders maar ook met de omwonenden.

Facelift

A3 Architecten uit Rotterdam heeft een frisse en moderne uitstraling voor de nieuwe gevels en de entrees ontworpen. Door het verhogen van beide entrees ontstaan twee ruime en overzichtelijke entreehallen. Voor meer veiligheid in en rondom het gebouw komt er nieuwe en betere verlichting.

Lange Diamant naar de Standaard

Woningcorporaties hebben te maken met een norm voor de isolatie van woningen waarmee de benodigde energie voor verwarming afneemt: de zogenoemde Standaard. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot. Ook gaan huurders hierdoor meer besparen op de energiekosten. Woonforte gaat onder andere de Lange Diamant verduurzamen tot aan de Standaard.

Goede isolatie van de woningen

De corporatie gaat 166 huurwoningen aan de Diamantstraat verduurzamen door de gevels, het dak en het plafond van de bergingen te isoleren, de beglazing te vervangen door HR++ glas en alle draaiende delen zoals voordeur en ramen te vernieuwen. Daarnaast komen in elke woning betere radiatoren en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). Met deze combinatie van maatregelen maakt de corporatie de woningen toekomstbestendig, energiezuinig, veilig en comfortabel. De woningen worden voorbereid op een aardgasvrije toekomst, maar blijven nog aangesloten op het gas.

Proefwoning

Op dit moment loopt het aanbestedingstraject voor de renovatie nog. Als de aannemer bekend is, wordt een proefwoning ingericht. Naar verwachting start de renovatie in het voorjaar van 2025.