Urgentie

Adviesgesprek urgentie

U heeft dringend een andere woning nodig en u wilt daarom urgentie aanvragen.

Voorrang is alleen mogelijk als er dringende omstandigheden zijn waarbij het noodzakelijk is dat u binnen 6 maanden verhuist. Daarbij kijkt de commissie kritisch naar de mogelijkheden om uw woonprobleem zelf op te lossen. Dit kan dus betekenen dat uw situatie wel ernstig is, maar dat u toch geen urgentie krijgt omdat u het probleem zelf kunt oplossen.

De onafhankelijke urgentiecommissie van Holland Rijnland bepaalt of u een urgentieverklaring krijgt. 

U dient hier geen aanvraag voor urgentie in. Wel volgt hieruit of u in aanmerking komt voor een vrijblijvend adviesgesprek met de woonconsulent van Woonforte. In dit gesprek bekijkt zij of het zinvol is om een urgentieaanvraag in te dienen. De kosten van het indienen van een urgentieaanvraag bedragen € 65,00. U moet ingeschreven staan als woningzoekende bij www.hureninhollandrijnland.nl.

Wij verzoeken u alle vragen naar waarheid te beantwoorden. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vrijblijvend adviesgesprek? 

Gerelateerde vragen

Wat is urgentie?

Algemeen

Urgentie is een vorm van voorrang voor mensen die in acute woningnood zitten en voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. Het gaat om echte noodsituaties.

Urgentieverklaring

Een urgentieverklaring wordt niet zomaar afgegeven. De onafhankelijke Urgentiecommissie bepaalt of een aanvrager een urgentieverklaring krijgt.

Bij een toekenning stelt de urgentiecommissie ook het zoekprofiel (omschrijving van de woning die passend is bij uw situatie) vast.

Krijgt u een woning aangeboden en u weigert, dan vervalt de urgentieverklaring. Ook het niet reageren op een peilen belangstelling (email met een verzoek aan u om aan te geven of u belangstelling heeft voor de woning) wordt door de urgentie commissie als weigering gezien.

Zoeken met urgentie

De aanvrager mag nog steeds op alle woningen reageren. De urgentieverklaring is alleen te gebruiken voor woningen die passend voor de situatie zijn. Bij alle andere woningen geldt de urgentievoorrang niet. 

Meer over dit onderwerp

Wie bepaalt of ik urgentie krijg?

Algemeen

Alleen de onafhankelijke Urgentiecommissie mag bepalen of u een urgentieverklaring krijgt of niet. Woonforte mag u alleen adviseren of helpen met uw aanvraag. Vaak kunnen we een goede inschatting maken of een urgentie-aanvraag in uw situatie kans maakt.

Meer over dit onderwerp

Mag iedereen urgentie aanvragen?

Algemeen

Iedereen mag urgentie aanvragen. Wij vertellen altijd wel graag van tevoren in hoeverre er een slaagkans is om urgentie te kunnen krijgen.

Meer over dit onderwerp

Ik woon nu niet in de regio Holland Rijnland. Kan ik urgentie aanvragen?

Algemeen

Om urgentie aan te kunnen vragen moet aanvrager minimaal 2 jaar ingeschreven staan in het BRP (Basisregistratie Personen) in een regiogemeente in Holland Rijnland.

Uitzonderingen hierop zijn aanvragen op de urgentie gronden 'verblijf in de vrouwenopvang' en 'verlenen of ontvangen van mantelzorg'. Bij deze gronden is de regionale binding niet vereist.

Meer over dit onderwerp

Waar kan ik urgentie aanvragen?

Algemeen

U kunt alleen urgentie aanvragen bij de woningcorporatie in uw eigen gemeente. Als u urgentie krijgt, dan geldt deze voor de hele regio waar uw gemeente onder valt. Hier is dat de regio Holland Rijnland.

Een onafhankelijke urgentiecommissie bepaalt of u in uw situatie daadwerkelijk een urgentieverklaring kunt krijgen.

Meer over dit onderwerp

Wanneer wordt er geen urgentie gegeven?

Algemeen

Er wordt geen urgentie gegeven als: 

 • u zelfredzaam bent.
 • het probleem meeverhuist. 
 • het probleem kan worden opgelost door de huidige woning geschikt te maken.
 • u de huur niet meer kunt betalen door eigen handelen, bijvoorbeeld omdat u schulden heeft gemaakt.
 • de woning door uitbreiding (gepland of ongepland) of hereniging van een gezin te klein wordt gevonden.
 • er sprake is van echtscheiding waarbij één van de ouders een woning heeft en er sprake is van co-ouderschap.
 • u zich onacceptabel en agressief heeft gedragen tegen een medewerker van een woningcorporatie of Holland Rijnland.
 • u overlast heeft veroorzaakt.
 • u overlast ervaart van uw woonomgeving. 
 • u onderhoudsklachten in uw woning heeft. 
 • u een huurschuld heeft of in het verleden uit uw woning bent gezet door huurschuld.
 • u inwonend bent en zwanger raakt.
 • u in deze regio bent gaan wonen zonder passende woonruimte en dit problemen veroorzaakt (bijvoorbeeld inwonend).
 • u zelf een tijdelijk huurcontract bent aangegaan.
 • u na het ontstaan van medische klachten in een woning bent gaan wonen die niet passend is bij de medische klachten.
 • u vrijwillig (of tegen betaling) ingestemd hebt met het opzeggen van uw huurcontract.
Meer over dit onderwerp

Wanneer ben ik volgens de urgentiecommissie zelfredzaam?

Algemeen

U bent zelfredzaam als:

 • u in staat bent tot kamerbewoning (alleenstaanden die voorzieningen kunnen delen)
 • u een hoog inkomen en/of vermogen heeft.
 • u het afgelopen jaar woning(en) heeft geweigerd
 • u voldoende inschrijfduur (inschrijftijd + woonduur) heeft om zelf een woning te vinden:

- Vanaf 55 jaar:
6 jaar inschrijfduur (inschrijftijd + woonduur). Er worden in de regio Holland Rijnland woningen
aangeboden aan 55+ woningzoekenden met deze inschrijfduur.

- Overige huishoudens:
9 jaar of meer inschrijfduur (inschrijftijd + woonduur). In een aantal plaatsen in de regio Holland Rijnland kunt u hier aanbiedingen mee krijgen.  

Meer over dit onderwerp

Mijn situatie voldoet niet aan de voorwaarden. Kan ik de urgentie-aanvraag doorzetten?

Algemeen

Als uw aanvraag niet voldoet aan de urgentiegronden dan kunt u alleen urgentie aanvragen op "hardheid". Dit is een uitzondering en wordt ook zo gezien.

De Urgentiecommissie beoordeelt of er bij hoge uitzondering toch aanspraak kan worden gemaakt op urgentie. Dus ja, u kunt de aanvraag doorzetten maar de kans dat u urgentie krijgt is klein.

Meer over dit onderwerp

Wat kost het aanvragen van een urgentie?

Algemeen

Een urgentie aanvragen kost € 65,-. Dit bedrag kunt u bij de aanvraag per pin betalen bij de woningcorporatie. Het is ook mogelijk om het bedrag zelf over te maken naar de Urgentiecommissie. U ontvangt daar bij de aanvraag informatie over.
Dit bedrag krijgt u niet terug, ook niet als uw aanvraag afgewezen wordt.

Meer over dit onderwerp

Hoe lang duurt een urgentie-aanvraag?

Algemeen

Na ontvangst van uw complete aanvraag heeft de Urgentiecommissie ongeveer 8 weken nodig om een beslissing te nemen. Soms is een onderzoek bij de GGD in Leiden (bij medische of psychiatrische problemen) onderdeel van de procedure.

Als dit voor u van toepassing is, dan krijgt u hierover bericht. De procedure kan langer duren als er extra onderzoek nodig is of als er bewijsstukken ontbreken in uw aanvraag. 

Meer over dit onderwerp

Welke papieren heb ik nodig voor mijn urgentie aanvraag?

Algemeen

Behalve een aantal standaard gegevens, zoals kopie legitimatie, inkomensgegevens en een eigen verklaring, worden er per urgentiegrond meer gegevens gevraagd. Na het persoonlijke of telefonische intakegesprek krijgt u een checklist. Daarop staat aangevinkt wat u mee moet nemen voor de urgentie-aanvraag.

Meer over dit onderwerp

Als ik urgentie heb, krijg ik dan een woning van Woonforte?

Algemeen

Nee, u moet nog steeds zelf een woning zoeken.

Lukt u dit niet binnen 4 maanden?
Dan kijken wij met u mee en biedt Woonforte u eenmalig een passende woning aan. Deze mag u dan niet weigeren. Doet u dit wel, dan wordt uw urgentie ingetrokken.

In sommige gevallen bieden wij bij urgentie wel via bemiddeling een woning aan. De urgentie commissie kan dit als voorwaarde stellen. En als er veel aanpassingen nodig zijn in de nieuwe woning kan het ook zijn dat wij zelf een passende woning aanbieden.

Meer over dit onderwerp