Reageren op een woning

Woonforte verhuurt 10.000 huurwoningen. Voor een groot deel zijn dit sociale huurwoningen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u als woningzoekende ingeschreven staan bij Huren in Holland Rijnland.

Veel gevraagd over Reageren op een woning

Waar vind ik het woningaanbod?

Algemeen

Het woningaanbod vindt u op www.hureninhollandrijnland.nl. Er kunnen elke dag nieuwe woningen op de site komen. Alle woningen staan 8 dagen op de website.

Als u niet bent ingelogd ziet u het totale woningaanbod. Om te reageren is het belangrijk om eerst in te loggen. Dan ziet u de woningen die passen bij uw inkomen en gezinssamenstelling. Op deze woningen mag u reageren.

Wanneer ben ik een starter en wanneer een doorstromer?

Algemeen

Per 1-1-2024 wordt bij het toewijzen van een woning via Huren in Holland Rijnland verschil gemaakt tussen een starter en een doorstromer. 

Doorstromer
Wanneer u een sociale huurwoning leeg achterlaat van een van de corporaties binnen de regio Holland Rijnland, bent u een doorstromer. Ook als u een nieuwbouw sociale huurwoning (met opleverdatum na 2023) van een particuliere verhuurder binnen de regio Holland Rijnland leeg achterlaat bent u een doorstromer. 

Als u een huurwoning in een andere regio leeg achterlaat, wordt u voor de regio Holland Rijnland alsnog gezien als starter.   

Starter
U bent een starter als u geen sociale huurwoning van een van de corporaties binnen de regio Holland Rijnland of nieuwbouw sociale huurwoning (met opleverdatum na 2023) van een particuliere verhuurder binnen de regio Holland Rijnland leeg achterlaat.

Eenvoudig gezegd; als u geen doorstromer bent, dan bent u een starter.

Waarom krijg ik niet alle woningen te zien?

Algemeen

Vanaf 1 januari 2016 moet Woonforte passend toewijzen. Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag en u gaat verhuizen?

Dan mogen woningcorporaties u vanaf 1 januari 2016 alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. De overheid voorkomt hiermee dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Door het invullen van uw juiste inkomen en gezinssamenstelling in uw profiel ziet u (na inloggen) alleen de woningen die passend zijn. Dit zijn de woningen waarop u mag reageren. Het is dus belangrijk om de juiste gegevens in uw profiel te zetten.

Kan ik reageren op alle woningen die worden aangeboden?

Algemeen

Door het invullen van uw juiste inkomen in uw profiel krijgt u alleen de woningen te zien die passend zijn. Dit zijn de woningen waar u met uw inkomen op kunt reageren. Het is daarom van belang dat uw juiste inkomen bekend is.

Hoe kan ik reageren op een woning?

Algemeen

U kunt via www.hureninhollandrijnland.nl reageren op het woningaanbod. U kunt uw reacties zien en volgen onder de button ‘mijn reacties’.

Mag ik op meerdere woningen tegelijk reageren?

Algemeen

U mag 3 actuele reacties plaatsen. Een actuele reactie is een reactie op een woning die nog op de site van Huren in Holland Rijnland staat.

Door steeds op de laatste dag te reageren kunt u bijna dagelijks op 3 woningen reageren (afhankelijk van de selectie van het woningaanbod). Selecteer uw selectie daarvoor op ‘uiterste reactiedatum’.

U kunt dan op 3 woningen reageren die de volgende dag van de site gaan. Dit kunt u dagelijks herhalen. Zo kunt u tot wel 18 reacties per week plaatsen. Voordeel daarvan is dat u op al die kandidatenlijsten komt te staan en ‘mee doet’ bij het aanbieden van de woningen. Door het weigeren door kandidaten die voor u op de lijst staan maakt u misschien toch nog kans.

Binnen welke termijn moet ik op een woning reageren?

Algemeen

U heeft 8 dagen om op een woning te reageren. U leest in de advertentie de datum tot wanneer het kan.

Kan ik een actuele reactie nog wijzigen?

Algemeen

Actuele reacties kunt u nog wijzigen of verwijderen. Zodra de publicatietermijn voorbij is en de woning dus niet meer op de site staat, zijn de reacties niet meer actueel. U kunt dan niets meer aanpassen. U kunt wel weer op het nieuwe woningaanbod reageren.

Aan welke voorwaarden moet mijn inkomen voldoen bij het reageren op een sociale huurwoning?

Algemeen

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe eisen voor woningtoewijzing. Met een passendheidsnorm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen komen te wonen. 

De woningcorporaties moeten hun woningen dus passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij de hoogte van uw inkomen, uw gezinssituatie en uw leeftijd. Op onze websitepagina Regels voor Toewijzen vindt u het schema Passend Toewijzen. Daarin ziet u snel welke woning passend is voor u.

Wat valt wel onder het inkomen?

  • Inkomen uit arbeid
  • Inkomen uit vermogen
  • Uitkering
  • Pensioen
  • Partneralimentatie (vanaf het moment dat de echtscheiding definitief is ingeschreven)

Wat valt niet onder het inkomen?

  • Studiefinanciering
  • Kinderalimentatie

Het inkomen wordt getoetst op basis van het laatst afgesloten belastingjaar met een inkomensverklaring van de Belastingdienst of een definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Is het huidige inkomen lager?
Dan mogen we ook toewijzen op basis van het huidige (dus lagere) inkomen.

Is het huidige inkomen hoger?
Dan mogen wij een woning ook op het huidige (dus hogere) inkomen toewijzen. Zolang uw inkomen niet hoger is dan € 47.699 voor eenpersoonshuishoudens of € 52.671 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2024).

Ik heb gereageerd op een woning maar ik wil mijn reactie verwijderen. Kan dat?

Algemeen

Actuele reacties (reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken) kunt u nog verwijderen.

Op het moment dat de advertentie sluit, kunt u de reacties niet meer verwijderen. Het kan zijn dat u een aanbieding voor de woning ontvangt. Deze kunt u dan weigeren.

Ik heb gereageerd op een woning. Hoe zie ik op welke plek ik ben geëindigd?

Algemeen

Advertentie loopt nog

Log in op uw accunt van Huren in Holland Rijnland. U ziet op welke positie u staat bij 'mijn reacties - actieve reacties'. Deze positie is een momentopname.

Advertentie is gesloten

Pas na het sluiten van de advertentie wordt uw positie definitief bepaald. Log in op uw accunt van Huren in Holland Rijnland. U ziet op welke positie u geëindigd bent bij 'mijn reacties - in behandeling'. Bij sommige vormen van toewijzing kan er geen positie getoond worden. Bijvoorbeeld bij loting of Passend (T)huis.

De woning is verhuurd

Heeft u niets meer gehoord? Dan is de woning verhuurd aan een eerdere kandidaat. U kunt zien aan de hoeveelste kandidaat de woning uiteindelijk verhuurd is. Log in op uw accunt van Huren in Holland Rijnland. Ga naar 'mijn reacties - historische reacties'. Daar ziet u hoeveel kandidater er gereageerd hebben en wat uw positie was. 

Ik heb gereageerd op een woning. Waarom heb ik nog niks gehoord?

Algemeen

Zolang uw reactie terug te zien is onder 'mijn reacties - in behandeling' is er nog een kans dat u in aanmerking komt voor de woning. U krijgt alleen bericht als u de woning mag gaan bezichtigen. Dit gebeurt alleen als andere kandidaten de woning weigeren.

Zodra de woning is verhuurd, komt uw reactie bij de historische reacties te staan. U weet dan dat u geen kans meer maakt op de woning.

Ik woon buiten de regio, maak ik kans op een woning?

Algemeen

Het maakt niet uit waar u nu woont. Ook woningzoekenden van buiten de regio maken met hun opgebouwde registratietijd kans op woonruimte in de regio Holland Rijland. Meestal reageren meerdere woningzoekenden op een woning. De woningzoekende met de langste registratietijd krijgt de woning toegewezen.

In uitzonderlijke gevallen wordt een woning verloot of wordt een woning verhuurd met lokale voorrangsregels (Lokaal maatwerk). Dit staat dan bij de woningadvertentie vermeld.

U moet wel een registratienummer hebben (ingeschreven staan als woningzoekende) bij Huren in Holland Rijnland.

Ik wil samen met mijn partner reageren op woningen, maar hij/zij woont in het buitenland. Kan dat?

Algemeen

U kunt samen met uw partner reageren op woningen als uw partner de Nederlandse nationaliteit bezit of rechtmatig in Nederland mag verblijven in de zin van artikel 8 onder a t/m e of l van de Vreemdelingenwet 2000.

U kunt uw partner als medeaanvrager bijschrijven op uw inschrijving. Bij de toetsing of u voor een woning in aanmerking komt, wordt ook gevraagd om de inkomensgegevens van uw partner.

Ik ben alleen. Mag ik op een eengezinswoning reageren?

Algemeen

Ja, dat mag. Maar u mag (als eenpersoonshuishouden) niet reageren op een eengezinswoning die meer dan drie kamers heeft.  

Wanneer telt mijn woonduur mee bij het reageren op een woning binnen de regio Holland Rijnland?

Algemeen

Bent u een doorstromer? 
Dan geldt per 1 januari 2024 dat uw woonduur wordt opgeteld bij uw inschrijftijd.  
 
Voor de woonduur geldt een maximum van 5 jaar. Het moment van reageren bij Huren in Holland Rijnland bepaalt de woonduur die meetelt.
U vult uw woonduur zelf in. Bij toewijzing van de woning wordt uw woonduur gecontroleerd via de verhuurdersverklaring die u moet inleveren.
De woonduur die in de verhuurdersverklaring staat geldt. 
 
Bent u een starter?  
Dan heeft u geen recht op woonduur. 
 
Als u een koopwoning heeft, bent u een starter. U heef dus geen recht op woonduur. 

Meer informatie vindt u op de website van Huren in Holland Rijnland.