Tijdelijke huur

Bij Woonforte kunt u ook tijdelijk een woning huren. Bijvoorbeeld in De Jozef. Als je je woning tijdelijk huurt, gelden er andere regels dan wanneer je een woning huurt voor onbepaalde tijd.

Ad Hoc Beheer verhuurt tijdelijke woningen in het sloop-en nieuwbouwproject Rode Dorp en Villex in het sloop- en nieuwbouwproject aan Magnoliastraat en Bosparkweg. 

Veel gevraagd over Tijdelijke huur

Wat is een tijdelijke huurwoning?

Algemeen

Een tijdelijke huurwoning is een woning waar in het huurcontract een einddatum is afgesproken. Vaak gaat het om een goedkopere huur zoals antikraak.

Wat voor woningen kan ik huren in het Rode Dorp?

Algemeen

In het Rode Dorp sloopt Woonforte 171 kleine eengezinswoningen en bouwt er 172 nieuwe duurzame woningen voor terug. Deze sloop/nieuwbouw gebeurt in 3 fasen. De woningen in fase 1 en fase 2 zijn verhuurd. 
Als fase 3 gaat starten, verhuizen de huidige bewoners naar andere woningen. De woningen die vrij komen, zijn beschikbaar voor tijdelijke verhuur tot aan het sloopmoment.
Heeft u interesse, dan kunt u zich melden bij Ad Hoc Beheer. Voor de tijdelijke huur van deze woningen geldt minimaal 6 maanden en met een opzegtermijn van 3 maanden. Ad Hoc doet een inkomenstoets.

Wat voor soort woningen biedt De Jozef?

Algemeen

Het gebouw De Jozef heeft 96 een-kamer studio's en tien twee-kamerwoningen. Destudio's zijn ca. 25 m2.

Alle kamers hebben een eenvoudig keukenblokje en een eigen badkamer. De twee-kamer woningen zijn voor twee personen.

Op de begane grond is een ontmoetingsruimte waar mensen gebruik van mogen maken. 

Klik hiernaast op Wonen in de Jozef. Daar vindt u meer informatie over De Jozef.

Moet ik voor een woning in De Jozef ingeschreven staan?

Algemeen

Als u reageert u op een woning in De Jozef, dan moet u ingeschreven staan bij Huren in Holland Rijnland. 

Klik hiernaast op Wonen in de Jozef. Daar vindt u meer informatie over De Jozef.

Hoe lang mag ik in De Jozef wonen?

Algemeen

Je mag hier maximaal 2 jaar wonen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om tijdig vervangende woonruimte te zoeken. 

Klik hiernaast op Wonen in de Jozef. Daar vindt u meer informatie over De Jozef.

Hoe worden de woningen in De Jozef toegewezen?

Algemeen

Een beschikbare studio in de Jozef wordt gepubliceerd op www.hureninhollandrijnland.nl. Daar kunt u reageren op de studio.

  • Via loting wordt bepaald aan wie de studio wordt toegewezen.
  • Inwoners uit de gemeente Alphen aan den Rijn hebben voorrang.
  • Een intake gesprek maakt deel uit van de toewijzing.

Houd het woningaanbod op www.hureninhollandrijnland.nl in de gaten. U kan alleen via die site laten weten of u mee wilt doen aan de loting. U krijgt geen e-mail van Woonforte wanneer een studio vrijkomt.

De studio’s worden acht dagen geadverteerd. Dus als u éénmaal per week kijkt, mist u niets. Klik hiernaast op Wonen in de Jozef. Daar vindt u meer informatie over De Jozef.

Wat is het doel van het project De Jozef?

Algemeen

In het gebouw kunnen circa 100 mensen wonen. Het gaat om mensen die op korte termijn woonruimte nodig hebben.

De Jozef is een plek waar zij “hun zaakjes op orde” kunnen brengen en vanwaaruit zij weer verder kunnen. Mensen die nu binnen het systeem niet voor reguliere woonruimte in aanmerking komen. 

Uitgangspunt is een tijdelijke situatie vandaar dat we werken met tijdelijke huurovereenkomsten van maximaal 2 jaar.

Ook het ontmoeten, het opbouwen van een community waarin mensen met elkaar leven, maar elkaar ook helpen is een belangrijke doelstelling. Waar zo veel mensen met verschillende achtergronden en culturen samen wonen in een complex is het creëren van een bepaalde mate van saamhorigheid belangrijk. Daarnaast is de integratie in de samenleving en de opstap naar werk een mooie bijvangst.

Klik hiernaast op Wonen in de Jozef. Daar vindt u meer informatie over De Jozef.

Waarom wordt wonen in De Jozef een Magic Mix genoemd?

Algemeen

Het gebouw biedt veel ruimte voor mensen die nu geen woonruimte kunnen krijgen, de zogenoemde spoedzoekers. Deze groep is aangevuld met jongeren en studenten.

Door het zelfbeheer creëren we een leer/werkomgeving voor betrokken bewoners. De invulling van de plint met woonondersteunende functies zoals een ontmoetingsruimte en een wasserette, zorgt ervoor dat wij een compleet woonproduct aanbieden in de vorm van een kleine, sobere woning in een levendige omgeving.

Klik hiernaast op Wonen in de Jozef. Daar vindt u meer informatie over De Jozef.

Mag ik met mijn kind(eren) en/of huisdier(en) wonen in De Jozef?

Algemeen

Nee, het is helaas niet mogelijk om met kinderen en/of huisdieren in De Jozef te wonen. Ook niet in het weekend.

Klik hiernaast voor meer informatie over De Jozef.