Schade verzekeren

Voorkom nare verrassingen en neem een inboedelverzekering. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade door bijvoorbeeld bluswater bij brand, inbraak en diefstal van spullen uit uw woning. Ook als uw buren schade hebben door bijvoorbeeld brand of lekkage in uw woning bent u verzekerd voor hun schade. Maar hoe is schade door storm aan de woning of schade veroorzaakt door Woonforte dan verzekerd?

Veel gevraagd over Schade verzekeren

Ik heb glasschade. Waar meld ik dat?

Algemeen

Bij glasbreuk belt u naar Samenwerking Glasverzekering: (0800) 022 61 00. Zij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar..

De glasverzekering geldt voor al het lichtdoorlatend glas in de woning, dus ook voor bovenlichten en glas in binnendeuren. De glasverzekering geldt alleen voor glasbreuk. Wanneer er vocht tussen het glas zit (lekslag), geeft u dit door aan Woonforte.
Let op: als u folie over het glas heeft geplakt tegen inkijk, dan is glasbreuk in veel gevallen voor uw eigen rekening.

Woont u in een VvE-complex?
Dan meldt u glasbreuk of lekslag in uw woning en in algemene ruimtes aan Woonforte. Woonforte zorgt er voor dat de VvE-beheerder dit oplost. Geeft u alstublieft ook informatie over de locatie en de afmeting. Dan kunnen wij sneller - direct - de melding doorgeven.

U kunt contact opnemen met Woonforte via service@woonforte.nl of via (0172) 418 518.

U kunt ook een reparatie verzoek indienen via formulier Reparatie aanvragen.

Er is ingebroken. Krijg ik nu inbraakwerende sloten?

Algemeen

Woonforte brengt niet standaard inbraakwerende sloten aan. Ook niet na een inbraak in een woning. Alleen tijdens een project plaatst Woonforte eventueel in een heel gebouw inbraakwerende sloten. Wij plaatsen dus geen inbraakwerende sloten op aanvraag. De sloten in uw woning voldoen aan de vastgestelde normen maar hebben geen certificaat 'Politie Keurmerk'. U mag wel zelf extra inbraakwerende maatregelen treffen.

Ik heb schade aan mijn woning door een inval van de (medische) hulpdiensten. Wie betaalt dit?

Algemeen

Woonforte betaalt de kosten van de schade. U mag hiervoor een reparatieverzoek bij ons indienen. Stuurt u ook foto's mee? Dan weet de aannemer wat er moet gebeuren.

Wat is het verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde?

Algemeen

Nieuwwaarde is de waarde van iets als u het nu opnieuw zou moeten kopen.
Dagwaarde is de waarde die iets op dit moment (nog) heeft. Vaak ontvangt u van een verzekering de dagwaarde terug.

Wat is het verschil tussen opstal en inboedel?

Algemeen

De opstal (woning/gebouw)
Dat is het skelet van het huis en alles wat hieraan aard- en nagelvast zit.

Bijvoorbeeld:

 • de kale vloeren
 • de kale muren inclusief stucwerk
 • het kale plafond
 • delen van de keuken
 • het sanitair
 • de kozijnen
 • ruiten
 • de leidingen voor water en elektra
 • de radiatoren

De inboedel
Dat is alles wat door uzelf is aangebracht is in de woning.

Bijvoorbeeld:

 • vloerbedekking (alle soorten)
 • behang
 • schilderwerk in de woning (ook van kozijnen)
 • gordijnen
 • meubels
 • inbouwapparatuur in de keuken
 • apparatuur zoals computer en televisie

Ik heb lekkage door stormschade, wat moet ik doen?

Algemeen

Probeer verdere schade te beperken door zelf een noodvoorziening te treffen. Dit kan door het water op te vangen met emmers, handdoeken of door het spannen van een zeiltje.

Als de schade erg groot is (bijvoorbeeld een heel dakraam is weggewaaid), dan treft Woonforte een noodvoorziening. Bel de schade zo snel mogelijk aan ons door. Buiten kantoortijden krijgt u onze Meldkamer aan de lijn. Zij helpen u verder. Voor meer informatie zie 'Ik heb stormschade, wat moet ik doen?'.

Ik heb waterschade, wat moet ik doen?

Algemeen

DRAAI METEEN DE HOOFDKRAAN DICHT 

Bel de lekkage zo snel mogelijk door aan Woonforte via (0172) 418 518. Ook buiten kantoortijden. U wordt dan doorgeschakeld naar onze Meldkamer. 

Schade

Waterschade is schade veroorzaakt door het springen van waterleidingen, cv leidingen en riolering. Woonforte repareert de schade aan de opstal (woning/gebouw) kosteloos, ook stucwerk. Voor het repareren van de gevolgschade (alle overige schade) wordt gekeken naar aansprakelijkheid.

Ik heb inbraakschade, wat moet ik doen?

Algemeen

Inbraakschade is schade aan de woning die veroorzaakt is door een inbraak of een poging tot inbraak. Woonforte is verzekerd voor de inbraakschade aan de woning. Maar onze verzekeraar vergoedt de schade alleen als er aangifte is gedaan bij de politie.

Wat moet u doen?

 • U meldt de schade direct aan Woonforte
 • U doet bij de politie aangifte van (poging tot) inbraak. U ontvangt hiervan een bewijs, een 'proces verbaal'
 • U mailt het proces verbaal binnen 24 uur naar Woonforte service@woonforte.nl
 • Woonforte herstelt de schade aan de woning*
 • U claimt schade aan uw eigendommen bij uw eigen inboedelverzekering.

* Zonder proces verbaal van de politie wijst onze verzekering onze claim af. Wij belasten onze herstelkosten dan alsnog aan u door.

Ik heb brandschade (gemeld). Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

De consulent Sociaal Beheer heeft/neemt uw schademelding in behandeling. Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hier

Ik heb stormschade, wat moet ik doen?

Algemeen

Meld de schade na een storm binnen 24 uur bij ons via (0172) 418 518. Dit is een eis van de verzekeraar bij wie Woonforte uw woning heeft verzekerd.

Stormschade is schade die is veroorzaakt door storm. Bijvoorbeeld het wegwaaien van dakpannen, dakgoten, regenpijpen, tot kapot gewaaide dakramen of schoorstenen. Maar ook een boom die is omgewaaid en schade aan een woning van Woonforte heeft veroorzaakt.

Woonforte herstelt stormschade kosteloos, tenzij u zelf nalatig bent geweest. Bijvoorbeeld door tijdens een storm ramen of deuren open te laten staan. De aannemer komt de schade zo snel mogelijk repareren, maar mag dit vanwege de veiligheid pas doen ná de storm. Bij storm bent u helaas vaak niet de enige met schade. Bij meerdere schademeldingen pakt de aannemer de ernstigste schades als eerste op.

Ik heb schade. Wie is verantwoordelijk?

Algemeen

Dit hangt af van de situatie. En van wie de schade veroorzaakt heeft. Heeft u zelf geen verzekering, of heeft u de schade niet zelf veroorzaakt? Dit betekent niet automatisch dat Woonforte de schade aan u vergoedt. Ook als huurder kunt u schade oplopen, ook al heeft u deze niet zelf veroorzaakt. Maar wanneer gelden nu welke regels?

In het algemeen kunt u de volgende richtlijn aanhouden:

Schade aan de inboedel
Schade aan uw inboedel kunt u indienen bij uw eigen inboedelverzekering. Heeft u die niet? Dan zijn de kosten helaas voor u zelf.

Is de schade aan uw inboedel veroorzaakt door een ander? Dan is die veroorzaker verantwoordelijk. Er zijn 4 mogelijke veroorzakers:

 1. Woonforte
  Is de schade onstaan door aantoonbare nalatigheid van Woonforte? Dan kunt u Woonforte aansprakelijk stellen. Hoe u dit doet leest u bij 'Hoe stel ik Woonforte aansprakelijk?'. In het geval van schilderwerk en behang herstelt Woonforte de gevolgschade kosteloos voor u. Zijn uw losse bezittingen beschadigd? Dan keert Woonforte uit op basis van de dagwaarde.
 2. Aannemer
  Is de schade veroorzaakt door een aannemer van Woonforte? Dan kunt u de aannemer aansprakelijk stellen. Hoe u dit doet leest u bij 'De aannemer heeft schade veroorzaakt, wat moet ik doen?'.
 3. Anderen
  Is de schade veroorzaakt door een ander (bijvoorbeeld de buren), dan raden wij aan om de claim bij uw eigen verzekering in te dienen. Uw verzekering zal dit dan (in de meeste gevallen) verhalen op de verzekering van de veroorzaker. Of, als deze geen verzekering heeft, verhalen op de veroorzaker zelf. U kunt hiervoor Woonforte niet aansprakelijk stellen, tenzij er sprake is van aantoonbare nalatigheid van de kant van Woonforte.
 4. Onbekende
  Is de oorzaak van de schade niet te achterhalen of is de schade niet verwijtbaar (niemand heeft schuld)? Dan raden wij u aan om de gevolgschade (hieronder vallen ook beschadigd binnenschilderwerk zoals bruine plekken en afbladderende verf) te melden bij uw eigen inboedelverzekering. Uw inboedelverzekering keert vaak uit op basis van nieuwwaarde. Wijst uw inboedelverzekering uw schadeclaim af? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen met de afwijzing van uw inboedelverzekering. Dit betekent niet dat wij ook aansprakelijk zijn. Het is niet zeker dat u van ons een vergoeding krijgt.

Schade aan de opstal (woning of het gebouw)
Schade aan de opstal is voor rekening van Woonforte. Tenzij u als huurder zelf de schade heeft veroorzaakt. In dat geval zal Woonforte u aansprakelijk stellen. Het is daarom belangrijk dat u een goede Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) heeft.

Schade in een VVE complex
Heeft u gevolgschade aan uw opstal opgelopen en woont u in een VVE complex? Dan dienen wij voor u de schade in bij de VVE beheerder. De verzekeraar bekijkt wie aansprakelijk is voor de schade en schakelt eventueel een hersteller in.

De aannemer heeft schade veroorzaakt. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als een aannemer, die in opdracht van Woonforte werkt en daarbij schade veroorzaakt aan uw woning of inboedel? Dan kunt u de aannemer rechtstreeks aansprakelijk stellen. Meestal is het bedrijf hiervoor verzekerd. Komt u er met onze aannemer niet uit? Dan kunt u de aansprakelijkstelling schriftelijk bij ons indienen.

Ik heb schade aan mijn woning door een inval van de politie. Wie betaalt dit?

Algemeen

Is de deur opengebroken vanwege een politie-inval? Dan is het afhankelijk van de situatie voor wie de kosten van de reparatie zijn:

 • Als de politie terecht een inval heeft gedaan (bijvoorbeeld vanwege vermeende criminaliteit, hennepteelt en/of ernstige overlast) dan zijn de kosten voor u.
 • Was de inval onterecht? Dan neemt Woonforte de kosten voor haar rekening. Dit geldt ook wanneer u in een VvE-complex woont.
 • Als de politie een inval heeft gedaan vanwege (medische) hulpverlening dan neemt Woonforte de kosten voor haar rekening. Dit geldt ook wanneer u in een VvE-complex woont.

Hoe stel ik Woonforte aansprakelijk?

Algemeen

Let op! Brand- of stormschade moet u binnen 24 uur bij ons melden op (0172) 418 518. Dit is een eis van onze verzekeraar. Buiten kantoortijden wordt u doorverwezen naar onze Meldkamer.

Heeft u schade aan uw inboedel? En is de schade ontstaan door nalatigheid van Woonforte? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. 

Voordat u ons aansprakelijk stelt, adviseren wij u de schade eerst in te dienen bij uw eigen inboedelverzekering. Deze keert namelijk vaak uit op basis van nieuwwaarde. Onze verzekeraar vergoedt alleen de dagwaarde. Nieuwwaarde is de waarde van iets als u het nu opnieuw zou moeten kopen. Dagwaarde is de waarde die iets op dit moment nog heeft.

Wanneer u Woonforte aansprakelijk stelt, beoordelen we eerst of we uw claim in behandeling nemen. Hiervoor hebben we het volgende van u nodig:

 • een afwijzing van uw eigen inboedelverzekering
  (Heeft u uw inboedelverzekering niet benaderd of heeft u geen inboedelverzekering? Dan hoeft u uiteraard geen afwijzing mee te sturen).
 • een duidelijke opgave welke schade u heeft en wat de oorzaak is
 • foto’s van de schade
 • eventuele aankoopbonnen van de beschadigde spullen en andere bewijsstukken

Alleen als Woonforte inderdaad aansprakelijk is, vergoeden wij de daadwerkelijke schade (dagwaarde).

Dit kunt u verwachten: 

 • De consulent Sociaal Beheer neemt uw aansprakelijkstelling in behandeling.
 • Als er aanvullende gegevens nodig zijn dan nemen wij contact met u op.
 • Als alle gegevens compleet zijn, geven wij uw melding door aan onze verzekeraar.
 • Onze verzekeraar handelt de aansprakelijkstelling verder met u af en beoordeelt of u in aanmerking komt voor vergoeding. Zij nemen eventueel het contact met u van ons over.

Ik heb schade. Kunt u de camerabeelden nakijken?

Algemeen

Nee, in verband met de privacy-wetgeving mogen wij onze camerabeelden niet met u delen. Dit mag alleen in het bijzijn van de politie. Wij raden u daarom aan om aangifte te doen bij de politie. Geef daarbij aan dat er misschien camerabeelden zijn. Als de politie het nodig vindt vragen zij de beelden bij ons op. Wij bewaren onze beelden over het algemeen maar 2 weken, geeft u aan ons de juiste tijdsperiode door. Dan bewaren we de beelden langer.