Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u samenwoont is uw partner niet automatisch medehuurder. Ook niet met een samenlevingscontract. U kunt, onder bepaalde omstandigheden, medehuurderschap aanvragen nadat u minimaal twee jaar hebt samengewoond.

Veel gevraagd over Samenwonen

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Nee, wanneer u gaat samenwonen bent u niet verplicht dit door te geven aan Woonforte. Er wijzigt niets aan uw huurcontract met ons.

Als u uw partner dezelfde rechten wilt geven op de huurwoning, dan kunt u uw partner aanmelden als medehuurder.

Het samenwonen kan invloed hebben op:

 • De hoogte van de huur bij een toekomstige inkomensafhankelijke huurverhoging. Het inkomen van uw partner telt in dat geval mee;
 • Eventuele toeslagen die u ontvangt. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar de Belastingdienst. Vergeet u de inschrijving bij de gemeente niet?

Er komt iemand bij mij logeren of wonen. Mag dat?

Algemeen

Iemand komt logeren

Iemand tijdelijk bij u laten logeren mag.

 • U blijft als huurder zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur.
 • U blijft als huurder zelf verantwoordelijk voor het gedrag (overlast) van uw logé.

 Iemand komt bij u wonen

Iemand bij u laten wonen mag. Dit zijn de regels:

 • Deze persoon moet zich laten inschrijven op uw adres bij de gemeente Alphen aan den Rijn;
 • U mailt ons de naam en geboortedatum van uw nieuwe huisgenoot. Dit kan naar service@woonforte.nl
 • U blijft als huurder zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur;
 • U blijft als huurder zelf verantwoordelijk voor het gedrag (overlast) van uw nieuwe huisgenoot;
 • De huisgenoot heeft geen rechten op de woning. Als u verhuist moet de huisgenoot de woning ook verlaten;
 • De woning moet uw hoofdverblijf zijn en blijven. U mag als huurder dus niet zelf ergens anders gaan wonen. Doet u dit wel, dan is dit woonfraude. Bij woonfraude wordt uw huurcontract beëindigd.

Ik ga samenwonen in een andere woning maar durf de huur nog niet op te zeggen. Kan dat?

Algemeen

Wanneer u gaat samenwonen met iemand, maar u durft het nog niet aan om de huur van uw eigen woning op te zeggen, dan spreken we van proef samenwonen.
U kunt uw woning voor de periode van maximaal een jaar aan een ander in bewaring geven. Dan kunt u na maximaal een jaar terugkeren of u kunt de huur alsnog opzeggen. De huisbewaarder kan nooit de huurovereenkomst van u overnemen.

Mag mijn partner/huisgenoot ook op het huurcontract?

Algemeen

Dat kan niet direct, maar pas na twee jaar. Ook een samenlevingscontract is niet voldoende om automatisch medehuurder te worden. Uw partner of huisgenoot kan na twee jaar een verzoek indienen bij Woonforte voor medehuurderschap. Tot die tijd is uw partner alleen medebewoner.

Voorwaarden om medehuurder te worden:

 • U woont minimaal twee jaar samen met de hoofdhuurder in een woning van Woonforte. Als bewijs geldt een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente (kies optie "Woningbouwvereniging").
 • U voert een gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder. Dit houdt in dat u de dagelijkse gang van zaken samen doet.
 • U heeft voldoende inkomen om zelf de huur te kunnen betalen. Als de hoofdhuurder voldoende waarborg biedt om de huur te kunnen betalen, wordt het inkomen van de aanvrager niet extra beoordeeld. 

Let op: als u medehuurder wordt, vervalt uw (persoonlijke) registratie als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt uw partner automatisch medehuurder. Uw partner krijgt daardoor dezelfde rechten en plichten. Maar alleen als uw partner ook geregistreerd staat op uw adres in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. 

Voldoet u aan de voorwaarden?
Dan kunt u medehuurderschap aanvragen bij Woonforte via het formulier Medehuurder aanmelden.

Wilt u het formulier liever ontvangen per post of e-mail? Neemt u dan contact met ons op.

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?

Algemeen

Als u medehuurder wilt worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont minimaal twee jaar samen met de hoofdhuurder in een woning van Woonforte. Als bewijs geldt een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente (Kies optie "Woningbouwvereniging").
 • U voert een gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder. Dit houdt in dat u de dagelijkse gang van zaken samen doet.
 • U heeft voldoende inkomen om de huur zelfstandig te kunnen betalen. Als de hoofdhuurder voldoende waarborg biedt om de huur te kunnen betalen, wordt het inkomen van de aanvrager niet extra beoordeeld. 

Wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt uw partner automatisch medehuurder. Uw partner krijgt daardoor dezelfde rechten en plichten. Maar alleen als u beiden op dit adres geregistreerd staat bij de gemeente.

Medehuurderschap aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden om medehuurder te worden? Dan kunt u medehuurderschap aanvragen bij Woonforte. U doet dit eenvoudig en snel via het formulier Medehuurder aanmelden.

Let op! Als u medehuurder wordt, vervalt uw (persoonlijke) registratie als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland.

Krijgen wij een nieuw huurcontract na goedkeuring voor medehuurderschap?

Algemeen

Nee, u krijgt geen nieuw huurcontract. De getekende bevestiging van het medehuurderschap kunt u zien als een aanvulling op het bestaande huurcontract.

Mijn partner wordt medehuurder. Heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag?

Algemeen

Als u een medehuurder krijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Voor de huurtoeslag telt het inkomen van de medehuurder namelijk mee. U moet zelf aan de Belastingdienst doorgeven dat u een medehuurder heeft. Als u dit niet doorgeeft, is het mogelijk dat u later een deel van uw huurtoeslag moet terugbetalen.

Let op: als u medehuurder wordt, vervalt uw (persoonlijke) registratie als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland.

Ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aan. Wordt mijn partner nu medehuurder?

Algemeen

Ja, iemand die trouwt (of een geregistreerd partnerschap aangaat) met de hoofdhuurder wordt automatisch medehuurder en krijgt daardoor dezelfde rechten en plichten. Maar alleen als uw partner ook op uw adres geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente.

Let op: als u medehuurder wordt, vervalt uw (persoonlijke) registratie als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland.

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

Algemeen

Wanneer u gaat samenwonen, wijzigen uw huurcontract en uw huur niet. Wel telt het inkomen van uw partner mee en dan kan een inkomensafhankelijke huurverhoging voor u gaan gelden.

Samenwonen kan invloed hebben op eventuele toeslagen die u ontvangt. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar de Belastingdienst.