WOZ-waarde en uw huurprijs

Woonforte berekent de huur van sociale huurwoningen aan de hand van de WOZ-waarde van uw woning in combinatie met het puntensysteem. De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde van alle woningen in de gemeente vast.

Veel gevraagd over WOZ-waarde en uw huurprijs

Wat betekent de WOZ-waarde van mijn woning?

Algemeen

Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. De woning krijgt punten voor oppervlakte, sanitair, buitenruimte, het energielabel en de WOZ-waarde. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huur. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van woningen.

Waar vind ik de WOZ-waarde van mijn woning?

Algemeen

De gemeente stuurt jaarlijks eind februari het aanslagbiljet met de WOZ-waarde ook naar de bewoners van de huurwoning. Huurders hoeven natuurlijk geen belasting te betalen over hun WOZ-waarde. Dat doet Woonforte. Maar huurders kunnen hiermee wel zien of hun huurprijs klopt. 

U kunt ook in Mijn Woonforte de WOZ-waarde bekijken van uw woning. Onder 'Mijn contracten' vindt u hoeveel punten uw woning krijgt voor de WOZ-waarde en hoeveel ruimte er zit tussen uw huidige huurprijs en de maximale huurprijs voor uw woning.

Wat doet Woonforte met de WOZ-waarde?

Algemeen

Als eigenaar van de woning betaalt Woonforte de onroerend zaakbelasting (OZB) die ontstaat uit de WOZ-waarde. Daarnaast wordt ook nog de waterschapsbelasting en verhuurderheffing vastgesteld op basis van de WOZ waarde. Totaal gaat dit om miljoenen euro’s. Daarom controleert Woonforte de WOZ-waarde die de gemeente vaststelt jaarlijks zeer uitgebreid. We kijken daarbij o.a. naar: -

  • vergelijkbaarheid van de referentie-verkopen die de gemeente hanteert
  • wordt er voldoende rekening gehouden met de staat van onderhoud en kwaliteit
  • staan er renovaties of groot onderhoud in de planning
  • is er sprake van opvallende waardestijging.

In een vooroverleg met de gemeente kan jaarlijks bezwaar maken waarvan in onze ogen de WOZ-waarde niet klopt. Dit gebeurt voor een groot aantal woningen. De gemeente kan per woning het bezwaar toewijzen (goedkeuren) of afwijzen (met goede argumenten).

Verandert mijn huurprijs ook bij een daling van de WOZ-waarde?

Algemeen

Nee, in de meeste gevallen niet. Een lagere WOZ-waarde leidt niet automatisch tot een lagere huur. Alleen als u (bijna) de maximale huur betaalt, dan kan een lagere WOZ-waarde wel van invloed zijn en een lagere huur opleveren. Voor de meeste woningen berekent Woonforte niet de maximale huurprijs. Gemiddeld vragen wij circa 70% van de maximale huurprijs. 

Wat als ik het niet eens ben met de WOZ-waarde?

Algemeen

Woonforte controleert de WOZ-waarde van ruim 10.000 woningen zorgvuldig. Als u het in uw specifieke situatie toch niet mee eens met de WOZ-waarde kunt u zelf contact opnemen met de taxateur van de gemeente. Op de website van de gemeente vindt u het contactformulier gemeentelijke belastingen. Stel daar uw specifieke vraag over uw situatie.