Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering bepaalt wat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen mag zijn. Meer informatie over de huurverhoging vindt u in de Huurkrant die in vanaf april op de website staat. Alle huurders ontvangen van Woonforte voor 1 mei een brief, de huuraanzegging, met daarin de huurverhoging vanaf 1 juli.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Om de huurverhoging per 1 juli te laten ingaan moet Woonforte u vóór 1 mei schriftelijk informeren over uw huurverhoging.

Ik ben chronisch ziek. Krijg ik ook huurverhoging?

Algemeen

Ja, u krijgt een huurverhoging die passend is bij de woning. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? Dan kunt u wel bezwaar maken tegen deze inkomensafhankelijke huurverhoging.

Daarbij moet u één van de volgende bewijzen meesturen: 

 • Een indicatie waaruit blijkt dat  u minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis nodig heeft.
 • Een blijk van waardering voor mantelzorgers (als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015). De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn. 
 • Een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis. 
 • Een indicatie waaruit blijkt dat u professionele hulp heeft bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie) zoals eten, wassen of naar het toilet gaan. 
 • Een beschikking verstrekt op grond van de WMO of de Wet Voorziening gehandicapten voor aanpassing van de woning. 
 • Een verklaring van de huis- of oogarts waarin staat dat u blind bent. 

 Stuur uw bezwaar met de juiste bijlagen naar service@woonforte.nl of per post naar Woonforte Postbus 2001 2400 CA Alphen aan den Rijn.

Ik ben vergeten de huurverhoging te betalen. Wat nu?

Algemeen

U kunt het bedrag dat u te weinig heeft betaald alsnog naar ons overmaken. Dit kan op ons rekeningnummer NL02INGB0000629223.

Hoe wordt de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

Algemeen

De minister stelt jaarlijks de maximale stijging van de huursom vast.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Met een huurverhoging kan het zijn dat de huurprijs door de huurverhoging tot boven de € 808,06 stijgt. Dit mag, zolang de huurprijs niet boven de maximale huurprijs volgens de puntenwaardering komt.

De Belastingdienst meldt hier het volgende over:
Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houdt u recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. U moet dan nog wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag.
De maximale huurgrens is:

 • € 452,20 (prijspeil 2023) als u jonger bent dan 23 jaar en
 • € 808,06 als u 23 jaar of ouder bent.

Voor het deel boven de maximale huurgrens krijgt u geen huurtoeslag.

Ik heb een andere huurverhoging gekregen dan mijn buren. Klopt dat?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk. Een huurverhoging kan op verschillende manieren worden bepaald:

 • Op inkomen.
 • Op energielabel.
 • Volgens het huurprijsbeleid.

Dit geldt alleen voor sociale huurwoningen.

Moet ik bij een huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Nee, u hoeft de wijziging niet zelf door te geven. Woonforte geeft dit door aan de Belastingdienst.

Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst.

Moet ik na een huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Wel als u de huur maandelijks zelf aan ons overmaakt. Wanneer u een automatische incasso bij ons heeft hoeft dit niet.

Wanneer gaat de jaarlijkse huurverhoging in?

Algemeen

U betaalt vanaf 1 juli de nieuwe huurprijs.

Waarom past Woonforte ieder jaar op 1 juli mijn huur aan?

Algemeen

Woonforte mag wettelijk 1 keer per jaar de huur aanpassen. Peildatum hiervoor is 1 juli. De reden dat Woonforte de huur jaarlijks aanpast is om de huren minimaal aan te passen aan het inflatieniveau. Daarmee kan de woningcorporatie de investeringen die ze jaarlijks doet, blijven betalen. Denk bijvoorbeeld aan woningonderhoud, nieuwe huurwoningen bouwen of het energiezuiniger maken van bestaande woningen.