Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. U vraagt zelf huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Denkt u dat u geen recht heeft op huurtoeslag? Controleer dit toch altijd op de website van de Belastingdienst.  

Veel gevraagd over Huurtoeslag

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

Dat hangt af van uw situatie. U komt in aanmerking voor huurtoeslag als:

 • U 18 jaar of ouder bent
 • U minderjarig en getrouwd bent
 • U en uw medebewoners de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben
 • Iedereen die bij u woont, op uw adres ingeschreven is bij de gemeente
 • U een zelfstandige woning huurt. Dit is een woonruimte met een eigen toegangsdeur, een eigen toilet en keuken
 • Uw huur (inclusief servicekosten) niet te hoog of te laag is 
 • Uw inkomen niet te hoog is
 • Uw eigen vermogen laag is

Proefberekening

Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag.

Heeft onderverhuur invloed op de hoogte van mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, waarschijnlijk wel.

De onderhuurder komt bij u in huis wonen en staat bij de gemeente op uw adres geregistreerd. Haar of zijn inkomen kan worden meegeteld voor de huurtoeslag. Ook de inkomsten die u ontvangt uit het verhuren van een kamer kunnen invloed hebben op uw huurtoeslag. Zoek dit goed uit voor u een aanvraag  bij ons indient.

Uw extra inkomsten uit de onderverhuur moet u ook opgeven bij uw aanvraag inkomstenbelasting. Wij verwijzen u voor meer informatie naar www.toeslagen.nl.

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Algemeen

U kunt huurtoeslag aanvragen met het aangifteprogramma van de Belastingdienst. U heeft hiervoor de volgende gegevens nodig:

 • DigiD van alle personen met inkomen
 • BSN nummer (dat is uw oude sofinummer) van alle mensen boven de 18 jaar die in de woning wonen. Dit nummer staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis
 • Het gezinsinkomen van dit jaar. Hier kunt u een jaaropgave, drie loonstroken, belastingaangifte of een IB-60 formulier voor gebruiken.

Het is belangrijk dat u de gegevens van alle bewoners aanlevert, dus ook die van medehuurders en medebewoners. Als u liever een papieren formulier invult, kunt u de Belastingtelefoon bellen om dit thuisgestuurd te krijgen. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 0800 - 0543 (gratis). Op dit formulier vragen ze naar het Kamer van Koophandel nummer van Woonforte. Dit is 28023102. Verwerking aanvraag Het duurt ongeveer 8 weken om uw aanvraag te verwerken. Via Mijn toeslagen kunt u de status van uw aanvraag volgen. U hoeft maar 1 keer huurtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf.

Er wijzigt iets in mijn situatie, heeft dit invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Verandert er iets in uw leven? Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe baan en bent u meer gaan verdienen? Of bent u pas gaan samenwonen? Vaak heeft zo'n verandering gevolgen voor uw toeslag.
U kunt uw wijzigingen zelf doorgeven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

U heeft hiervoor een DigiD nodig. Als u hier hulp bij nodig heeft, dan kunt u een afspraak maken met een van onze consulenten. Dat kan via service@woonforte.nl of via telefoonnummer (0172) 418 518.

Wat is het gevolg voor huurtoeslag na een overlijden?

Algemeen

Het is belangrijk om te kijken op welke naam de toeslag staat.

Staat de toeslag op uw naam en is uw toeslagpartner, kind of een medebewoner overleden?
Dan verandert de samenstelling van uw huishouden. De Belastingsdienst past uw toeslagen hierop aan. U krijgt hierover vanzelf bericht.

Is de persoon op wiens naam de toeslag stond, overleden?
Dan zet de Belastingdienst de toeslag stop. De informatie die zij hiervoor nodig hebben, krijgen zij van de gemeente.

Bent u de toeslagpartner van de overleden persoon?
Dan zet de Belastingdienst de toeslag op uw naam. U krijgt hierover zo snel mogelijk bericht.

Bent u medebewoner van de overleden persoon?
Dan kunt u zelf toeslag aanvragen.

Woonde de persoon op wiens naam de toeslag stond alleen?
Dan krijgen zijn erfgenamen vanzelf bericht over de stopzetting van de toeslagen van de overledene.

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurtoeslag aanvragen?

Algemeen

Als uw inkomen minder is geworden, heeft u mogelijk recht op huurtoeslag (via de Belastingdienst) of woonkostentoeslag (via de gemeente). U kunt hiervoor een proefberekening maken op de website van de belastingdienst.

Voor de woonkostentoeslag kunt u contact opnemen met het Serviceplein (voorheen WMO-loket) van de gemeente. U kunt hiervoor eventueel hulp inroepen van Het Gilde of De Papierwinkel.

Komt u er helemaal niet uit? Dan maken we een afspraak voor u met de consulent. Dat kan via e-mailadres: service@woonforte.nl of via telefoonnummer (0172) 418 518. Hiervoor hebben wij al uw inkomstengegevens van het huidige en het vorige jaar nodig (loonstrookjes, uitkering specificaties).

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens uitgekomen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Door een huurverhoging kan de huurprijs boven de € 879,66 (prijspeil 2024) uitkomen. Dit mag zolang de huurprijs niet boven de maximale huurprijs volgens de puntenwaardering komt.

U behoudt uw recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. Dit heet "verworven recht". Meer informatie over "verworven recht" vindt u op de website van de Belastingdienst.

U moet nog wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Voor het deel boven de maximale huurgrens krijgt u geen huurtoeslag.

De maximale huurgrens is:

 • € 454,47 (prijspeil 2024) als u jonger bent dan 23 jaar en
 • € 879,66 (prijspeil 2024) als u 23 jaar of ouder bent.

Met welke huurprijs wordt huurtoeslag berekend?

Algemeen

Bij de berekening van de huurtoeslag telt de rekenhuur.

Rekenhuur
De rekenhuur is de kale huur plus een aantal servicekosten (indien van toepassing).

Kale huur
De kale huur is alleen de huur van de woning. Dus zonder bijkomende kosten. Wanneer u huurkorting ontvangt is de kale huur: de kale huur min de huurkorting.

Servickosten die meetellen voor de huurtoeslag
De servicecomponenten Reinigen, Elektra moet u ook opgeven voor de huurtoeslag. Per component wordt maximaal € 12,00 opgeteld bij de kale huur.

Is huurtoeslag bij een groot huishouden en een hogere huur mogelijk?

Algemeen

Heeft u een huishouden van 8 of meer personen? En is de huur hoger dan € 879,66 (prijspeil 2024)? Dan kunt u toch huurtoeslag aanvragen. De huurtoeslag wordt berekend over € 879,66 (prijspeil 2024). Voor het deel van uw huurprijs boven dit bedrag, krijgt u geen huurtoeslag.

Kan ik ook langs gaan bij de Belastingdienst?

Algemeen

Nee, zonder afspraak is dat niet mogelijk. Voor het maken van een afspraak kunt u gratis de BelastingTelefoon (0800 – 0543) bellen. Het adres is: Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL Den Haag. 

Mijn huur is door de huurverhoging boven de aftoppingsgrens uitgekomen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Door een huurverhoging kan de huurprijs boven de aftoppingsgrens uitkomen. Dit mag zolang de huurprijs niet boven de maximale huurprijs volgens de puntenwaardering komt.

U behoudt uw recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. Dit heet "verworven recht". Meer informatie over "verworven recht" vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wie heeft er recht op huurtoeslag over het deel van de huurprijs dat boven de aftoppingsgrens ligt?

 • Over het deel van de huurprijs dat boven de aftoppingsgrens ligt, krijgen meerpersoonshuishoudens tot de AOW-leeftijd géén toeslag. Dit deel van de huur moet volledig zelf worden betaald.
 • Is het huishouden alleenstaand, AOW-gerechtigd of gehandicapt? Dan is er nog toeslag mogelijk voor het deel van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt. Dat deel van de huurprijs wordt dan voor 40% vergoed.

Heeft de Belastingdienst onterecht uw huurtoeslag stopgezet?
Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Leg uit dat u nog steeds recht heeft op huurtoeslag, omdat er sprake is van "verworven recht". Houd uw burgerservicenummer bij de hand.