Aanpassingen Wmo

Wilt u een aanpassing in uw woning vanwege uw gezondheid? Denk bijvoorbeeld aan een traplift. Hoe en wat de mogelijkheden zijn, staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).Voor een woningaanpassing van de Wmo heeft u een indicatie nodig. Een indicatie is een advies met informatie over uw handicap en wat u wel en niet meer kunt. Er staat ook in welke zorg u nodig heeft en hoeveel.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Ik heb vragen over de Wmo. Bij wie moet ik zijn?

Algemeen

Heeft u vragen over uw WMO-aanvraag of WMO-voorzieningen in uw huurwoning?
Dan kunt u bellen met Tom in de Buurt via 088 - 900 4567. Of u kunt langs gaan op hun locatie in Alphen aan den Rijn (Stadhuisplein 1) of Boskoop (Zijde 10).

Meer informatie vindt u op  www.tomindebuurt.nl.

Wat is een Wmo-voorziening?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet voor hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Heeft u een beperking en een aanpassing van uw woning nodig die door de gemeente wordt betaald? Dan heet deze aanpassing een Wmo-voorziening. Denk bijvoorbeeld aan een traplift.

Hoe vraag ik een Wmo-voorziening voor in mijn woning aan?

Algemeen

Heeft u een voorziening in of rondom uw woning nodig? Dan kunt u terecht bij Tom in de Buurt. 
Op www.tomindebuurt.nl vindt u meer informatie over het maken van een Wmo-melding. 

Wilt u liever persoonlijk contact?
Dan kunt u Tom in de buurt bellen via 088 900 4567. Of langs gaan op hun locatie in Alphen aan den Rijn (Stadhuisplein 1) of Boskoop (Zijde 10).

Wat is de procedure voor de aanvraag Wmo-voorziening?

Algemeen

Voor iedere voorziening onder de Wmo die wordt aangevraagd is een indicatiestelling nodig. Tom in de Buurt geeft deze indicatie af.

Tom in de Buurt kijkt hiervoor samen met u naar uw gezondheid en uw mogelijkheden en beperkingen bij het functioneren in de woning. Er vindt eventueel een huisbezoek en/of een medisch onderzoek plaats.

Vervolgens beoordeelt Tom in de Buurt of u in aanmerking komt voor de gevraagde voorziening(en) en bepaalt de urgentie. Meer informatie vindt u op www.tomindebuurt.

Wie keurt mijn Wmo-aanvraag goed en brengt de voorziening aan?

Algemeen

Tom in de Buurt behandelt de Wmo-aanvragen in Alphen aan den Rijn en regelt ook de uitvoering.

Als uw aanvraag voor een Wmo voorziening is goedgekeurd, dan meldt Tom in de buurt dit aan Woonforte. Is dit een een technische aanpassing (volgens het convenant Wmo 2020) dan geeft Tom in de buurt de opdracht aan een aannemer voor de werkzaakheden.

Tom in de buurt is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de voorzieningen. Woonforte onderhoudt alleen nog voorzieningen die geplaatst zijn door Woonforte zelf. Het onderhoud is destijds overeengekomen voor maximaal 7 jaar vanaf gereedmelding. Het onderhoud vervalt bij verhuizing. De aanpassing is persoonsgebonden. Tom in de buurt regelt ook de verdere financiële afhandeling met de aannemer.

Hoeveel kost een Wmo-voorziening?

Algemeen

De Wmo vergoedt de kosten voor de Wmo-voorziening. U kunt hierbij kiezen voor een voorziening "in natura" (alles wordt voor u geregeld) of voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een financiële tegemoetkoming waarbij u zelf de regie in handen heeft. Informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.tomindebuurt.nl.

Wie onderhoudt mijn Wmo-voorziening?

Algemeen

Krijgt u een voorziening in eigendom, dan onderhoudt Tom in de Buurt de voorziening 7 jaar. Neem na deze 7 jaar, contact op met het Wmo-loket voor onderhoud of vervanging. Hierbij gaat het om voorzieningen die aan de woning vastzitten, zoals douchestoeltjes en aangepaste keukens.

Is de Wmo-voorziening mijn eigendom?

Algemeen

Sommige Wmo-voorzieningen worden in eigendom verstrekt, andere in bruikleen. Voorzieningen die in eigendom worden verstrekt, zitten aan de woning vast. Denk hierbij aan een aangepaste keukens. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Tom in de Buurt.

Welke rol speelt Woonforte bij de Wmo-voorziening?

Algemeen

Woonforte speelt alleen een rol wanneer er een woningaanpassing nodig is. Hierbij gaat het om voorzieningen die in eigendom worden vertrekt. U merkt hier niets van omdat Tom in de buurt rechtstreeks met Woonforte overlegt. Tom in de buurt handelt in alle gevallen het verzoek rechtstreeks met u af.

Heeft de Wmo-voorziening gevolgen voor mijn huurprijs?

Algemeen

De WMO-voorziening heeft geen gevolgen voor uw huurprijs. Voor sommige voorzieningen geldt wel een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie over Wmo vindt u op www.tomindebuurt.nl.

Moet ik toestemming vragen aan de VvE voor mijn Wmo-voorziening?

Algemeen

Krijgt u een Wmo-voorziening die wordt aangebracht binnen een woongebouw (bijvoorbeeld een deurdranger) en is uw woning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan moet u toestemming vragen aan de VvE.

Binnen VvE's moeten aanvragen voor een Wmo-voorziening aan de gemeenschappelijke delen ook in de ledenvergadering worden goedgekeurd.

Soms heeft de ledenvergadering de VvE beheerder toestemming gegeven (gemandateerd) om zelfstandig te beslissen over alle standaard Wmo-voorzieningen. Hierdoor kan de VvE-beheerder de aanvraag vanuit Tom in de Buurt direct beoordelen. Er hoeft dan niet gewacht te worden tot de eerstvolgende ledenvergadering. Of dit ook zo binnen uw VvE is afgesproken, kunt u vaak terugvinden in het huishoudelijk reglement van de VvE. 

Wat gebeurt er met mijn Wmo-voorziening als ik ga verhuizen?

Algemeen

Is de Wmo-voorziening uw eigendom? Dan mag u de voorziening meenemen. Wanneer het bijvoorbeeld om een aangepaste keuken gaat, moet u deze verwijderen en een standaard keuken terugplaatsen. Mogelijk kan er een andere kandidaat worden gevonden die de aanpassing wil overnemen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw consulent.

Hoe vraag ik een traplift aan?

Algemeen

Een traplift kunt u aanvragen bij Tom in de buurt. Meer informatie over het indienen van een Wmo-melding vindt u op www.tomindebuurt.nl. Woonforte speelt hier geen rol bij.

Is een verhoogd toilet of beugels een Wmo-voorziening?

Algemeen

Nee, een verhoogd toilet en/of standaard beugels voor in de douche of bij het toilet valt niet onder de Wmo. Deze mag u zelf aanbrengen. U heeft hiervoor wel toestemming van Woonforte nodig, omdat het om een woningaanpassing gaat. U vraagt dit eenvoudig en snel aan via het formulier Zelf klussen.