Ik maak bezwaar tegen een factuur. Waar kan ik dit melden?

Meld uw bezwaar aan de Eerstelijns Service. De contactgegevens vindt u op onze website.